Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Proč se přihlásit do GTP CZ

Vyplnění přihlášky je jedinečnou příležitostí reflektovat svoji dosavadní pedagogickou praxi.

CO ZÍSKAJÍ OCENĚNÍ UČITELÉ?

 

CO O CENĚ ŘÍKAJÍ FINALISTÉ?

Petra Antlová, finalista 2020

Petra Antlová vyučuje na základní škole matematiku podle zásad prof. Hejného. V hodinách je pro ni důležité bezpečné ...

Více

Štěpánka Baierlová, vítěz 2020

Štěpánka Baierlová vyučuje na základní škole matematiku a informatiku. Je průkopnicí robotiky a vede kroužek Robotika ...

Více

František Brauner, vítěz 2019

František Brauner vyučuje biologii a chemii na anglické sekci gymnázia. V svých hodinách hojně využívá „hands-on“ ...

Více

Jan Coufal, finalista 2021

Jan Coufal s žáky rád řeší logické rébusy, hlavolamy a matematické záludnosti. Nadšeně je učí využívat i veškeré ...

Více

Petr Curko, vítěz 2021

Petr Curko vyučuje přírodopis a chemii. Své hodiny staví na učení žáků žáky, na týmové práci, badatelství a na ...

Více

Kateřina Čiháková, finalistka 2023

Kateřina Čiháková se věnuje vzdělávání učitelů v učení venku, badatelsky orientované výuce (BOV), místně zakotveném ...

Více

Václav Fiala, vítěz 2020

Václav vyučuje chemii a přírodopis na základní škole. Využívá badatelsky orientovanou výuku, která umožňuje rozvíjet v ...

Více

Roman Göttlicher, vítěz 2023

Roman Göttlicher považuje školu za místo, kde se učí jak žáci, tak učitelé. Učitelé by se podle něho měli stále ...

Více

Soňa Havlíková, finalistka 2022

Soňa Havlíková vyučuje na sloučené škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Ve svých hodinách klade důraz na třídní klima, ...

Více

Barbora Heřmanová, vítěz 2021

Barbora Heřmanová učí na I. stupni ZŠ a zároveň působí jako školní speciální pedagog. Při učení s žáky i vzájemném ...

Více

Pavel Hodál, finalista 2022

Pavel Hodál učí informatiku a přírodopis na základní škole. Říká o sobě, že stále hledá, co učit a jak to učit. Má rád ...

Více

Jitka Hodálová, finalista 2020

Jitka Hodálová vyučuje na prvním stupni a své žáky mezi sebou nesrovnává. Spolu s dítětem hodnotí jeho úspěchy „před“ a ...

Více

Jiří Homola, finalista 2018

Jiří Homola působí na ZŠ jako učitel německého a francouzského jazyka. Výuku jazyka se snaží podpořit pravidelnými ...

Více

Bohuslav Hora, vítěz 2017

Bohuslav Hora vyučuje na základní škole a zároveň je zde zástupcem ředitele. Do své výuky zapojuje technologie a snaží ...

Více

Rita Chalupníková, finalista 2019

Rita Chalupníková učí zároveň na gymnáziu i i základní škole. Na prnvím místě je pro ni při výuce fyziky názornost a ...

Více

Jana Chalupová-Hlávková, finalista 2020

Jana vyučuje na prvním stupni základní školy a ke svým žákům uplatňuje individuální přístup. Zároveň je pro ni důležité ...

Více

Tomáš Chrobák, vítěz 2019

Tomáš působí na ZŠ, kde učí matematiku a tělocvik. Vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje a zároveň vytváří sbírky ...

Více

Alexis Katakalidis, vítěz 2020

Alexis vyučuje angličtinu na gymnáziu. Ve své výuce využívá formativní hodnocení a svojí strategií se snaží žáky ...

Více

Pavlína Loňková, vítěz 2021

Pavlína Loňková vyučuje na prvním stupni ZŠ. Při práci s dětmi i dospělými je pro ni zásadní příjemná atmosféra a ...

Více

Hana Mádrová, finalista 2021

Hana Mádrová je učitelkou angličtiny na bilingvní (česko-anglické) sekci gymnázia. Své žáky učí nejen vyjadřovat se v ...

Více

Magdalena Málková, vítězka 2022

Při své práci využívá responzivní výuku, ráda propojuje informace a učební celky do integrované tematické výuky a ...

Více

Petra Mazancová, finalista 2019

Petra Mazancová působí na gymnáziu, kde vyučuje angličtinu a základy společenských věd. Pevně věří, že každý má svůj ...

Více

Pavel Motyčka, finalista 2020

Pavel Motyčka vyučuje základy společenských věd, náboženskou výchovu a prosociální výchovu, v rámci které používá celou ...

Více

Markéta Mylková, vítězka 2023

Markéta vyučuje matematiku a své učení opírá o víru v žáky. Věří, že každé dítě má mít možnost zažít úspěch a v tomto ...

Více

Monika Olšáková, vítěz 2019

Monika Olšáková vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový ...

Více

Jarmila Polomská, finalista 2018

Jarmila Polomská působí na 2. stupni ZŠ, kde vyučuje český jazyk a dějepis. Zároveň je výchovnou poradkyní a ...

Více

Marcela Přibylová, finalista 2021

Marcela Přibylová je prvostupňovou učitelkou třídy s hudebním zaměřením. Baví ji objevovat dětský talent, má ráda ...

Více

Jana Sadilová, finalista 2021

Jana Sadilová vyučuje na prvním stupni ZŠ. Ve své práci se drží zásad: individuální přístup k žákům, odpovědnost dětí ...

Více

Jitka Soukupová, finalista 2018

Jitka Soukupová působí na gymnáziu, kde vyučuje matematiku, fyziku a přírodovědný seminář. ...

Více

Jana Šenkyříková, finalistka 2023

Jana Šenkyříková vyučuje na 1. stupni a od roku 2000 pracuje podle principů programu Začít spolu. Ve škole zastává také ...

Více

Petra Šubrtová, vítěz 2018

Petra Šubrtová učí na 1. stupni a aktivně pomáhá sdružení Krok ze školy do přírody, jehož cílem je dostat častěji děti ...

Více

Andrea Tláskalová, vítěz 2017

Andrea Tláskalová působí v roli výchovné poradkyně a vede hodiny speciální pedagogické péče pro děti s poruchami učení. ...

Více

Hana Ulíková, finalista 2020

Hana Ulíková učí matematiku a výpočetní techniku na střední škole. Jedním z jejích cílů je vést žáky k vyhledání ...

Více

Tereza Vítková, vítězka 2023

Tereza Vítková při výuce na 1. stupni využívá metody třífázového učení E-U-R, formativního hodnocení, RWCT, centra ...

Více

Markéta Vokurková, finalista 2020

Markéta Vokurková je lídrem programu „Učíme se venku“ a se skupinou učitelů dokazuje, že výuka nemusí probíhat jen ve ...

Více

Kateřina Vrtišková, vítěz 2018

Kateřina Vrtišková učí na 1. stupni a ve svých hodinách upřednostňuje principy pedagogického ...

Více

Petr Zahrádka, finalista 2021

Petr Zahrádka vyučuje strojírenství na střední průmyslové škole. Nejčastější metodou jeho výuky je dialog se žáky a ...

Více