Proč se přihlásit do GTP CZ?


Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět, nominujte ho! Nominace jsou otevřené do 28. února 2022.
NOMINOVAT UČITELE
Chcete se do ceny zapojit? Přihlaste se! Přihlášky do ceny je možné zasílat do 13. března 2022.
PŘIHLÁSIT SEJak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2022 může kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny do 28. února 2022. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.
Nominace je nezávazná, kandidáti jsou informováni o své nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny do 13. března 2022.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině.

Proč se přihlásit do GTP CZ?

Petra Antlová, finalista 2020

Petra Antlová vyučuje na základní škole matematiku podle zásad prof. Hejného. V hodinách je pro ni důležité bezpečné ...

Více

Štěpánka Baierlová, vítěz 2020

Štěpánka Baierlová vyučuje na základní škole matematiku a informatiku. Je průkopnicí robotiky a vede kroužek Robotika ...

Více

František Brauner, vítěz 2019

František Brauner vyučuje biologii a chemii na anglické sekci gymnázia. V svých hodinách hojně využívá „hands-on“ ...

Více

Václav Fiala, vítěz 2020

Václav vyučuje chemii a přírodopis na základní škole. Využívá badatelsky orientovanou výuku, která umožňuje rozvíjet v ...

Více

Jitka Hodálová, finalista 2020

Jitka Hodálová vyučuje na prvním stupni a své žáky mezi sebou nesrovnává. Spolu s dítětem hodnotí jeho úspěchy „před“ a ...

Více

Jiří Homola, finalista 2018

Jiří Homola působí na ZŠ jako učitel německého a francouzského jazyka. Výuku jazyka se snaží podpořit pravidelnými ...

Více

Bohuslav Hora, vítěz 2017

Bohuslav Hora vyučuje na základní škole a zároveň je zde zástupcem ředitele. Do své výuky zapojuje technologie a snaží ...

Více

Rita Chalupníková, finalista 2019

Rita Chalupníková učí zároveň na gymnáziu i i základní škole. Na prnvím místě je pro ni při výuce fyziky názornost a ...

Více

Jana Chalupová-Hlávková, finalista 2020

Jana vyučuje na prvním stupni základní školy a ke svým žákům uplatňuje individuální přístup. Zároveň je pro ni důležité ...

Více

Tomáš Chrobák, vítěz 2019

Tomáš působí na ZŠ, kde učí matematiku a tělocvik. Vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje a zároveň vytváří sbírky ...

Více

Alexis Katakalidis, vítěz 2020

Alexis vyučuje angličtinu na gymnáziu. Ve své výuce využívá formativní hodnocení a svojí strategií se snaží žáky ...

Více

Petra Mazancová, finalista 2019

Petra Mazancová působí na gymnáziu, kde vyučuje angličtinu a základy společenských věd. Pevně věří, že každý má svůj ...

Více

Pavel Motyčka, finalista 2020

Pavel Motyčka vyučuje základy společenských věd, náboženskou výchovu a prosociální výchovu, v rámci které používá celou ...

Více

Monika Olšáková, vítěz 2019

Monika Olšáková vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový ...

Více

Jarmila Polomská, finalista 2018

Jarmila Polomská působí na 2. stupni ZŠ, kde vyučuje český jazyk a dějepis. Zároveň je výchovnou poradkyní a ...

Více

Jitka Soukupová, finalista 2018

Jitka Soukupová působí na gymnáziu, kde vyučuje matematiku, fyziku a přírodovědný seminář. ...

Více

Petra Šubrtová, vítěz 2018

Petra Šubrtová učí na 1. stupni a aktivně pomáhá sdružení Krok ze školy do přírody, jehož cílem je dostat častěji děti ...

Více

Andrea Tláskalová, vítěz 2017

Andrea Tláskalová působí v roli výchovné poradkyně a vede hodiny speciální pedagogické péče pro děti s poruchami učení. ...

Více

Hana Ulíková, finalista 2020

Hana Ulíková učí matematiku a výpočetní techniku na střední škole. Jedním z jejích cílů je vést žáky k vyhledání ...

Více

Markéta Vokurková, finalista 2020

Markéta Vokurková je lídrem programu „Učíme se venku“ a se skupinou učitelů dokazuje, že výuka nemusí probíhat jen ve ...

Více

Kateřina Vrtišková, vítěz 2018

Kateřina Vrtišková učí na 1. stupni a ve svých hodinách upřednostňuje principy pedagogického ...

Více