Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Pavel Hodál, finalista 2022

Pavel Hodál učí informatiku a přírodopis na základní škole. Říká o sobě, že stále hledá, co učit a jak to učit. Má rád CLIL a rád využívá při výuce technologie.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Tý jo, ta práce, co dělám, má asi pro někoho vážně smysl 🙂

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával? 

Je to čest a je to výzva. Čekal jsem inspiraci od jiných podobných učitelů a říkal jsem si, že je to příležitost si některé učitelské přístupy u sebe zhodnotit, zrevidovat, vidět je s nadhledem a uvědomit si je v souvislostech a širším kontextu.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Vše co jsem čekal, se mi splnilo. Viděl jsem na jednou moji práci v kontextu nejen mé školy, ale i v pohledu komise, jiných GTP učitelů a komunity.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

V každém případě vás GTP posune dál.