Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Barbora Heřmanová, vítěz 2021

Barbora Heřmanová učí na I. stupni ZŠ a zároveň působí jako školní speciální pedagog. Při učení s žáky i vzájemném učení s pedagogy považuje za zásadní komunikaci, důvěru ve vlastní schopnosti, společné plánování a reflektování.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Hlavou mi běželo, že není možné, že by si někdo vážil mé práce natolik, že bych se mohla účastnit GTP CZ. Také jsem přemýšlela, zda nejde o omyl. Nejvíce mě dostal popis dovedností a činností, které byly důvodem či vysvětlením pro moji nominaci.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

Přemýšlela jsem, co by mi účast v GTP CZ mohla přinést. Rozhodla jsem se, že je to příležitost pro hlubokou sebereflexi. Též jsem si říkala, že bych se mohla seznámit s novými inspirativními pedagogy a jejich zkušenosti přenést do své praxe. Ale stále mě nahlodávalo, že “soutěžit” mezi učiteli je přeci nesmysl, že je každý originální a nelze se porovnávat. K rozhodnutí přihlásit se do GTP CZ mi pomohla kritéria uvedená na webových stránkách a zkušenosti předešlých finalistů, ze kterých sálalo nadšení, radost a sebedůvěra.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Přinesla mi prvně prostor pro sebereflexi, posun svého profesního portfolia, ujasnění si mých silných a slabých stránek. V reálném životě jsem se dostala do situace, kterou nabízím svým žákům, tedy předložit argumenty k mým profesním záměrům, doložit důkazy o své práci, hledat důkaz o svém posunu a příležitosti pro zlepšení.  Došlo též k naplnění očekávání, tedy setkat se a inspirovat se od jedinečných pedagogů, vzájemně se od sebe učit. 

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Využijte prostor pro hlubší sebepoznání v pracovní rovině. Inspirací okolo Vás se to bude jen hemžit. Setkání s dalšími pedagogy v GTP CZ je naplňující a vážně inspirativní.