Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Cena GTP CZ

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro učitele ZŠ a SŠ. V České republice ji na základě udělené licence od mezinárodního ocenění Global Teacher Prize realizuje od roku 2017 nezisková organizace EDUin, o. p. s. Jejím prostřednictvím nacházíme, oceňujeme a motivujeme inspirativní pedagogy. Zároveň však usilujeme o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.

 

Moderní vzdělávací systém 21. století

 

Napomoci redefinovat standardy učitelské praxe
Zvýšit prestiž učitelského povolání a posílit status učitele v ČR

 

CO PRO TO DĚLÁME

 

  • S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme inspirativní pedagogy na základních a středních školách napříč regiony ČR
  • Pomáháme jim vstoupit do veřejného prostoru a na základě jejich příběhu ukazujeme široké veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání
  • Prostřednictvím ocenění je podporujeme v profesním směřování a motivujeme je k další činnosti a seberozvoji
  • Sdílením jejich dobré praxe inspirujeme ostatní učitele
  • Vytváříme unikátní učitelskou komunitu, která poskytuje bezpečný prostor pro vzájemné sdílení a inspiraci
  • Učitelům v komunitě GTP CZ dáváme příležitost podílet se proměnách českého školství
  • Zvědomujeme důležitost role učitele při formování demokratické společnosti