Ročník 2018


Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět, nominujte ho! Nominace jsou otevřené do 28. února 2022.
NOMINOVAT UČITELE
Chcete se do ceny zapojit? Přihlaste se! Přihlášky do ceny je možné zasílat do 13. března 2022.
PŘIHLÁSIT SEJak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2022 může kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny do 28. února 2022. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.
Nominace je nezávazná, kandidáti jsou informováni o své nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny do 13. března 2022.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině.

Ročník 2018

V roce 2018 se uskutečnil první ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic.
Do finále postoupilo 10 finalistů, slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v červnu .

Hlavním partnerem ceny byla společnost Albi, dalšími partnery  ceny byly nadace BLÍŽKSOBĚ  a Česká spořitelna.

Cenu finančně podpořili i individuální dárci Lumírov Al-Dabagh, Václav Pavelka, Emilie Pražáková a Pavel Trantina.

Kateřina Vrtišková 1. místo

Kateřina Vrtišková působí na ZŠ Jílové u Prahy. V hodinách upřednostňuje principy pedagogického ...

Více

Petra Šubrtová 2. místo

Petra Šubrtová působí na ZŠ Petřiny sever v Praze. ...

Více

Kateřina Sládková 3. místo

Kateřina Sládková působí na ZŠ Český Krumlov. Je certifikovanou učitelkou a lektorkou Kritického ...

Více

Radek Aubrecht

Radek Aubrecht působí na Gymnáziu Na Zatlance v Praze. Kreativně pracuje se studenty, snaží se o uvažování v ...

Více

Jiří Homola

Jiří Homola působí na ZŠ Kladno jako učitel německého a francouzského ...

Více

Petr Němec

Petr Němec působí na ZŠ a MŠ logopedická Olomouc, tř. Svornosti. Propaguje zavádění ICT do vzdělávání, tvoří učební ...

Více

Jarmila Polomská

Jarmila Polomská působí na ZŠ Hlučín – Rovniny. Vyučuje český jazyk a dějepis, je výchovnou poradkyní a ...

Více

Jitka Soukupová

Jitka Soukupová působí na gymnáziu ve Stříbře. Vede kluby malých debrujárů nejen na škole, ale i v DDM Stříbro a pro ...

Více

Alena Vávrová

Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na Základní škole Karla Čapka v Praze 10. Zapojuje do běžné ...

Více

Jan Voda

Jan Voda začínal v roce 2006/7 jako první a jediný učitel v ZŠ s RVJ Magic Hill v Říčanech. Založení školy podle ...

Více

Slavnostní vyhlášení vítězů GTP CZ 2018

Slavnostní vyhlášení vítězů GTP CR 2018 proběhlo 14. června 2018 v Praze. Na pomyslném piedestalu stanula Kateřina Vrtišková ze ZŠ Jílové u Prahy, druhé místo obsadila Petra Šubrtová ze ZŠ Petřiny, třetí místo patří Kateřině Sládkové ze ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově.

 

Slavnostním večerem vyhlášení prvního ročníku ceny pro inspirativní učitele působící na základních a středních školách provázela všechny přítomné moderátorka Ester Janečková. Tři vítězové obdrželi šek v hodnotě 50.000 Kč, poukázku na odběr her pro školu, na které působí, v hodnotě 20.000 Kč od hlavního partnera ceny společnosti Albi a stromeček jabloně, jejíž budoucí plody symbolizují výsledky jejich práce. Vítězka, kterou vyhlásil zakladatel společnosti Albi Antonín Kokeš, navíc obdržela poukaz na zahraniční stáž v hodnotě 30,000 Kč a nově také pomyslnou korunu – skleněný vavřínový věnec od scénografa a skláře Ricarda Hoinheffa.

Porota u vítězů ocenila snahu být dětem dobrým průvodcem –  učit je samostatnosti, propojovat učivo s aktuálními globálními tématy a snažit se vést děti k pochopení souvislostí přes jejich vlastní prožitek.

Vítězka Kateřina Vrtišková  oslovila porotu svojí zacílenou a relativně náročnou výukou, organizována tak, aby se děti učily samy objevovat svět a mohly pracovat svým individuálním tempem. Z hodiny, kterou měli porotci možnost shlédnout, bylo evidentní, že žáci se učí s radostí, mají nadstandardní návyky a dovednosti, dokáží pracovat samostatně i ve skupině, domlouvat se mezi sebou a respektovat se.

Petry Šubrtové, která se umístila na druhém místě, vyzdvihli porotci především způsob její výuky – to, jakým způsobem předkládá dětem náročná témata, jak je propojuje s jejich životem, nezjednodušuje je, nechává je dětem zažít a usiluje o to, aby je dokázaly pochopit přes vlastní prožitek, což v sobě skrývá osobnostně-sociálně, resp. morálně rozvojový potenciál.

U Kateřiny Sládkové,která obsadila třetí místo, ocenila porota to, jakým způsobem dokáže při výuce propojit téma globálních změn se čtenářským cílem a formou skupinové práce zapojit všechny žáky do zvolených aktivit, které směřují k danému cíli lekce. Zaujala ji konstruktivisticky pojatá výuka, při níž byl kladen důraz na vyjádření vlastního názoru dětí.

První ročník ceny GTP CZ byl zakončen bouřlivým standing ovation, kterým přítomní v sále poděkovali všem finalistům.