Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Alena Vávrová

Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na Základní škole Karla Čapka v Praze 10. Zapojuje do běžné výuky herní prvky vede semináře na toto téma.

Vede dětský klub Kapsa, kde děti každé odpoledne najdou pomoc i pravidelnou činnost. Hraje s dětmi hry a doprovází je na
turnaje i do zahraničí. Je autorem metodiky a dalších doplňků ke hře
Abaku a vychovala 4 mistry ČR v Abaku. Lektoruje programy NIDV zaměřené na práci s nadáním.

Alena Vávrová ze ZŠ Karla Čapka v Praze přivítala odbornou porotu 16. května na hodině matematiky v 9. třídě.