Porota

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Porota

Přijaté přihlášky posuzujeme ve 3kolovém systému hodnocení. První a druhé kolo hodnotí více než 60 hodnotitelů, kteří stanoví postupující semifinalisty a finalisty. Vítěze následně vybírá porota, ve které jsou zastoupeni renomovaní odborníci z akademické, umělecké i soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií, kteří se angažují v oblasti vzdělávání.

Ing. Lumír Al-Dabagh, člen odborné poroty

Ing. Lumír Al-Dabagh

Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT, informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze a management na California State ...

Více

Irena Čajková, M.A

Vystudovala katedru románských jazyků a literatur na University of Chicago, kde od ukončení studia působí jako ...

Více

Mgr. Karel Derfl

Na PedF UK vystudoval učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – občanská výchova. 20 let se snaží vést a ...

Více

Tomáš Feřtek

Společně s Lucií a Zdeňkem Slejškovými založil v roce 2010 Informační centrum o vzdělávání EDUin, jehož cílem je ...

Více
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., členka odborné poroty

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Od roku 2007 až dosud je odbornou ...

Více

Mgr. Barbora Heřmanová

Učí na I. stupni ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou, kde zároveň působí jako školní speciální pedagog. V ...

Více

Mgr. Bohuslava Jochová

Vystudovala PF UK Praha, učitelství přírodopisu a chemie. Má zkušenosti z práce učitelky, výchovné poradkyně, ...

Více

Mgr. Magdalena Málková

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, pracuje jako učitelka na základní škole ...

Více
Mgr. Irena Poláková, členka odborné poroty

Mgr. Irena Poláková

Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis. Jako učitelka působí s krátkými ...

Více

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později ...

Více
Mgr. Pavel Škramlík, člen odborné poroty

Mgr. Pavel Škramlík

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční ...

Více

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Vystudoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak na ...

Více
Mgr. Tomáš Zatloukal, člen odborné poroty

Mgr. Tomáš Zatloukal

Vystudoval Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, ...

Více