Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Porota

Přijaté přihlášky posuzujeme ve 3kolovém systému hodnocení. První a druhé kolo hodnotí více než 60 hodnotitelů, kteří stanoví postupující semifinalisty a finalisty. Vítěze následně vybírá porota, ve které jsou zastoupeni renomovaní odborníci z akademické, umělecké i soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií, kteří se angažují v oblasti vzdělávání.

Ing. Lumír Al-Dabagh, člen odborné poroty

Ing. Lumír Al-Dabagh

Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT, informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze a management na California State ...

Více

Irena Čajková, M.A

Vystudovala katedru románských jazyků a literatur na University of Chicago, kde od ukončení studia působí jako ...

Více

Mgr. Karel Derfl

Na PedF UK vystudoval učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – občanská výchova. 20 let se snaží vést a ...

Více

Tomáš Feřtek

Společně s Lucií a Zdeňkem Slejškovými založil v roce 2010 Informační centrum o vzdělávání EDUin, jehož cílem je ...

Více
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., členka odborné poroty

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Od roku 2007 až dosud je odbornou ...

Více

Mgr. Roman Göttlicher

Momentálně působí na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii ve Frýdku-Místku (POJ FM) jako výchovný poradce a ...

Více

Mgr. Barbora Heřmanová

Učí na I. stupni ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou, kde zároveň působí jako školní speciální pedagog. V ...

Více

Mgr. Bohuslava Jochová

Vystudovala PF UK Praha, učitelství přírodopisu a chemie. Má zkušenosti z práce učitelky, výchovné poradkyně, ...

Více
Mgr. Irena Poláková, členka odborné poroty

Mgr. Irena Poláková

Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis. Jako učitelka působí s krátkými ...

Více

Dana Pražáková

Je absolventkou VŠE, doktorát získala na Pedagogické fakultě UK. Pracovala jako učitelka na střední a jazykové ...

Více

Karel Rýdl

Po absolvování FFUK v Praze v roce 1979 krátce vyučoval na gymnáziu v Opavě. Od roku 1981 působí nepřetržitě ...

Více

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později ...

Více
Mgr. Pavel Škramlík, člen odborné poroty

Mgr. Pavel Škramlík

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční ...

Více

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Vystudoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak na ...

Více