Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Dana Pražáková

Je absolventkou VŠE, doktorát získala na Pedagogické fakultě UK. Pracovala jako učitelka na střední a jazykové škole.

Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.