GTP CZ v médiích

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


GTP CZ v médiích

2023

Podívejte se na rozhovory a přečtěte si články. ...

Více