Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Požadovaný obsah se na webu bohužel nenachází. Můžete ale zkusit vyhledávání konkrétního klíčového slova.