ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Jak to funguje

JAK SE MOHU ZAPOJIT?

Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět!

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic může v termínu přijímání nominací kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.

Nominovaní kandidáti jsou informováni o svoji nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami v termínu přijímání přihlášek prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny.

 

Chcete se do ceny zapojit?

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace v termínu přijímání přihlášek prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny.

 

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky. Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině. Všichni finalisté se během prázdnin zúčastní 3 denní letní školy.