Porota

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Mgr. Irena Poláková

Mgr. Irena Poláková, členka odborné poroty

Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis. Jako učitelka působí s krátkými přestávkami od roku 2001, již více jak 10 učí na Lauderových školách v Praze. Ve výuce se specializuje na rozvoj čtenářské a kritickégramotnosti.

Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a řady programů, které jsou zaměřeny na rozvoj dětského čtenářství. Vede pedagogické praxe studentů českého jazyka a spolupracuje s katedrou didaktiky českého jazyka na PedF UK. Od roku 2010 působí jako metodička Školních čtenářských klubů (tento projekt získal v roce 2015 cenu Eduina), v němž se podílela na vzniku čtenářských klubů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a projektů zaměřených na využití příběhů ve výuce
a na čtení v oborech.

Jejím hlavním cílem je nabízet svým žákům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou žít spokojený, úspěšný a zodpovědný život. Cení si vzdělání v jeho klasické podobě, tj. i jako součásti kulturního dědictví, nejen jako něčeho užitečného pro praktický život (ale samozřejmě i toho).

Je přesvědčená, že naleznou-li děti hodnotu v četbě, získají tím možnost prožít hodnotnější život. Spolupracovala na několika projektem s MŠMT ČR a Českou školní inspekcí. Je spoluautorkou knih Kudy vede cesta ke čtenáři, S knihou po škola a několika desítek článků z oblasti didaktiky literatury a dějepisu.