Porota

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak v rámci postgraduálních studií přidala pedagogickou psychologii.

V letech 1990 až 2016 působila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedla katedru primární pedagogiky. Zde vytvořila reformní projekt studia učitelství pro 1.stupeň základní školy, který se stal inspirací k proměnám v celostátním měřítku. Nyní působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, katedře anglistiky a amerikanistiky a v projektu Učitel naživo.Je autorkou, či spoluautorkou řady monografií, publikovala odborné statě také
v zahraničí.