Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Mgr. Karel Derfl

Na PedF UK vystudoval učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – občanská výchova. 20 let se snaží vést a rozvíjet menší vesnickou školu v Chrašticích, kde působí jako ředitel.

Dlouhodobě spolupracuje s řediteli dalších škol, kteří stejně jako on usilují o zavádění smysluplných změn a
inovací ve školství. Je předsedou sdružení "Trvalá obnova školy, které podporuje aktivní ředitele i učitele a pomáhá jim, aby se necítili ve svém snažení osamoceni. V rámci tohoto networku realizoval projekt Kruh spolupracujících škol v duchu motta: Každý, koho v životě potkám, mě v
něčem předčí. Právě to se od něj chci naučit." Je členem expertní rady a také průvodcem v programu Ředitel naživo. Získal řadu zkušenosti i jako zastupitel a místostarosta. Pořádá skautské tábory a rád cestuje.