Porota


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., členka odborné poroty

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Od roku 2007 až dosud je odbornou asistentkou na MFF UK, od roku 2018 působí jako školitelka na VŠCHT.

V letech 2012 až 2014 absolvovala stáž na Institute of Technology na univerzitě KTH ve Stockholmu. Její vědecká práce dostala několik ocenění, Českou Hlavu Doctorandus 2012, Grant Neuron Impuls 2015. Zabývá se studiem nanočástic a pracuje na rozhraní biologie, chemie a fyziky. Na MFF UK vyučuje předměty o nanotechnologii a věnuje se popularizaci vědy pro dospělé i děti.