Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Mgr. Barbora Heřmanová

Učí na I. stupni ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou, kde zároveň působí jako školní speciální pedagog. V programu Začít spolu se snaží zohledňovat individuální potřeby žáků.

Žákům nabízí osobní a učební výzvy a zapojuje různé formy práce. Zaměřuje se také na zpětnou vazbu se zapojením sebehodnocení a na práci s chybou jako s nástrojem k úspěchu. Snaží se podpořit žáky v odpovědnosti za vlastní učení. Působí také jako externí mentor a lektor v organizacích Step by Step, JOB-spolek pro inovace a je průvodcem v programu Začít spolu.

Facilituje proces Wanda, který upevňuje komunitu učitelů a kolegiální spolupráci, zároveň je prevencí před pracovním vyhořením.

Při učení s žáka i vzájemném učení s pedagogy považuje za zásadní komunikaci, kladení otevřených otázek, důvěru v schopnosti žáků a kolegů a  společné plánování a reflektování.

V roce 2021 se stala vítězkou ceny Global Teacher Prize Czech Republic.