Porota

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Mgr. Pavel Škramlík

Mgr. Pavel Škramlík, člen odborné poroty

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel. Absolvoval dlouhodobé výcviky mentoringu, koučování, systemického vedení týmu a tréninky metody FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). 

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel. Absolvoval dlouhodobé výcviky mentoringu, koučování, systemického vedení týmu a tréninky metody FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování).

Od roku 1997 působil jako učitel na 1. stupni základní školy Táborská v Praze 4 a poté v Litvínově; v roce 2003 se stal ředitelem malotřídní školy v Louce u Litvínova, v roce 2005 pak ředitelem SSZŠ Litvínov, kde působí dosud (http://www.sszslitvinov.cz). Je mu blízké konstruktivistické pojetí výuky a svobodné pohledy na výchovu a vzdělávání. Ve vzdělávání považuje za důležité rozvíjení kompetencí žáků, podporu vnitřní motivace, individualizace a kreativity v prostředí vzájemného respektu. Jeho hlavním cílem v roli ředitele je podporovat vztahy a učící se prostředí, rozvíjet kulturu školy. Ve škole dlouhodobě využívá plánování profesního rozvoje pedagogů, mentoring a koučování. 

Má zkušenosti jako lektor. V roli mentora a kouče podporuje učitele a ředitele zejména v oblasti pedagogického leadershipu a metody FIE. Vede studenty Katedry andragogiky a managementu vzdělávání v manažerských praxích a ředitele v programu Ředitel Naživo. Je součástí týmu lektorů Akademie Libchavy, spolupracuje s NPI v projektech SYPO, APIV B a SRP. Je členem networku ředitelů TOŠ a Učitelské platformy.