Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Mgr. Pavel Škramlík

Mgr. Pavel Škramlík, člen odborné poroty

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel. Absolvoval dlouhodobé výcviky mentoringu, koučování, systemického vedení týmu a tréninky metody FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). 

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel. Absolvoval dlouhodobé výcviky mentoringu, koučování, systemického vedení týmu a tréninky metody FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování).

Od roku 1997 působil jako učitel na 1. stupni základní školy Táborská v Praze 4 a poté v Litvínově; v roce 2003 se stal ředitelem malotřídní školy v Louce u Litvínova, v roce 2005 pak ředitelem SSZŠ Litvínov, kde působí dosud (http://www.sszslitvinov.cz). Je mu blízké konstruktivistické pojetí výuky a svobodné pohledy na výchovu a vzdělávání. Ve vzdělávání považuje za důležité rozvíjení kompetencí žáků, podporu vnitřní motivace, individualizace a kreativity v prostředí vzájemného respektu. Jeho hlavním cílem v roli ředitele je podporovat vztahy a učící se prostředí, rozvíjet kulturu školy. Ve škole dlouhodobě využívá plánování profesního rozvoje pedagogů, mentoring a koučování. 

Má zkušenosti jako lektor. V roli mentora a kouče podporuje učitele a ředitele zejména v oblasti pedagogického leadershipu a metody FIE. Vede studenty Katedry andragogiky a managementu vzdělávání v manažerských praxích a ředitele v programu Ředitel Naživo. Je součástí týmu lektorů Akademie Libchavy, spolupracuje s NPI v projektech SYPO, APIV B a SRP. Je členem networku ředitelů TOŠ a Učitelské platformy.