Ročník 2017

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Ilona Horáčková

Ilona Horáčková, finalistka Global Teacher Prize Czech Republic 2017

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 2, Praha. Dlouhodobě praktikuje inkluzi a integraci žáků, podílí se na tvorbě podpůrných opatření a materiálů (META, Inkluzivní škola, Univerzita Palackého, UNHCR, Cermat).

Pracuje s dokumentárním filmem, projektovou výukou, formováním aktivního občanství. Členka expertních skupin, lektorka, tutorka, autorka
metodických materiálů (Člověk v tísni, PANT, ÚSTR, FSV UK, Památník ticha Bubny aj. Vede praxe studentů učitelství.