Ročník 2017

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Ilona Horáčková

Ilona Horáčková, finalistka Global Teacher Prize Czech Republic 2017

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 2, Praha. Dlouhodobě praktikuje inkluzi a integraci žáků, podílí se na tvorbě podpůrných opatření a materiálů (META, Inkluzivní škola, Univerzita Palackého, UNHCR, Cermat).

Pracuje s dokumentárním filmem, projektovou výukou, formováním aktivního občanství. Členka expertních skupin, lektorka, tutorka, autorka
metodických materiálů (Člověk v tísni, PANT, ÚSTR, FSV UK, Památník ticha Bubny aj. Vede praxe studentů učitelství.