Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Karel Rýdl

Po absolvování FFUK v Praze v roce 1979 krátce vyučoval na gymnáziu v Opavě. Od roku 1981 působí nepřetržitě v akademické sféře jako vyučující i vědecký pracovník

 Specializuje se na dějiny pedagogiky a školství, srovnávací pedagogiku a školský management. Oblíbenými tématy jsou alternativní pedagogické směry, pojetí kvality ve vzdělávání, vzdělávání učitelů, Komenského odkaz a význam a vývoj správy a řízení školství. 

Je autorem řady odborných a vědeckých prací, mezi nimi 15 monografií doma i v zahraničí. Jako pracující důchodce je na Univerzitě v Pardubicích aktivní zejména v oblasti dějin resocializační pedagogiky, Montessori pedagogiky a reformě pregraduální přípravy učitelstva.