Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Jan Voda

Jan Voda začínal v roce 2006/7 jako první a jediný učitel v ZŠ s RVJ Magic Hill v Říčanech. Založení školy podle progresivních pedagogických trendů se stalo předmětem jeho disertační práce.

Osm let působí jako externista na PedF UK v Praze, kde sdílí svoje zkušenosti se studenty a vede jejich praxe. Jan Voda je certifikovaný Microsoft Innovative Educator Expert a prosazuje zavádění moderních technologií a ověřených modelů učení do učení výuky. Přednáší, lektoruje a pravidelně publikuje v časopise Řízení školy. Má řadu zahraničních zkušeností. Jeho osobní krédo je: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“

Návštěva u Jana Vody  v ZŠ s  RVJ Magic Hill v Říčanech se uskutečnila  3. května, kdy odborná porota shlédla hodinu moderních technologií v 5. třídě.