Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Jitka Soukupová

Jitka Soukupová působí na gymnáziu ve Stříbře. Vede kluby malých debrujárů nejen na škole, ale i v DDM Stříbro a pro vedoucí klubů Asociace malých debrujárů připravuje metodické materiály. Je jedním z organizátorů, zadavatelů a hodnotitelů mezinárodní soutěže Pohár vědy – Science Cup.

Aktivně se sama i se žáky účastní aktivit evropské organizace Science on Stage, v posledních dvou letech byla členkou české delegace učitelů na přehlídkách Science on Stage v Londýně a Debreceenu.  Se žáky se zapojila do European STEM League, kde  společně realizovali projekt Testování fyzikálních parametrů fotbalového míče, se kterým postoupili na mezinárodní přehlídku. Je členem mezinárodního sdružení MILSET a několikrát byla vedoucí české delegace na mezinárodní přehlídce dětských a mládežnických přírodovědných projektů Expo Sciences International. Již podvanácté se spolu se žáky účastní Dnů vědy a techniky pořádaných Západočeskou univerzitou v Plzni. Publikuje metodické materiály a vede dílny pro učitele například v KCVJŠ Plzeň nebo v rámci Konference Elixír do škol.

 

Jitku Soukupovou z Gymnázia Stříbro navštívila odborná porota 16. května v tercii při hodině fyziky.