Ročník 2018

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Jitka Soukupová

Jitka Soukupová působí na gymnáziu ve Stříbře. Vede kluby malých debrujárů nejen na škole, ale i v DDM Stříbro a pro vedoucí klubů Asociace malých debrujárů připravuje metodické materiály. Je jedním z organizátorů, zadavatelů a hodnotitelů mezinárodní soutěže Pohár vědy – Science Cup.

Aktivně se sama i se žáky účastní aktivit evropské organizace Science on Stage, v posledních dvou letech byla členkou české delegace učitelů na přehlídkách Science on Stage v Londýně a Debreceenu.  Se žáky se zapojila do European STEM League, kde  společně realizovali projekt Testování fyzikálních parametrů fotbalového míče, se kterým postoupili na mezinárodní přehlídku. Je členem mezinárodního sdružení MILSET a několikrát byla vedoucí české delegace na mezinárodní přehlídce dětských a mládežnických přírodovědných projektů Expo Sciences International. Již podvanácté se spolu se žáky účastní Dnů vědy a techniky pořádaných Západočeskou univerzitou v Plzni. Publikuje metodické materiály a vede dílny pro učitele například v KCVJŠ Plzeň nebo v rámci Konference Elixír do škol.

 

Jitku Soukupovou z Gymnázia Stříbro navštívila odborná porota 16. května v tercii při hodině fyziky.