Ročník 2018

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Radek Aubrecht

Radek Aubrecht působí na Gymnáziu Na Zatlance v Praze. Kreativně pracuje se studenty, snaží se o uvažování v historickém kontextu, používá různé formy skupinových prací, analýzy textů a audovizuálních materiálů, studentské prezentace a různé strategie hodnocení a sebehodnocení.

Mezi jeho oblíbené metody patří besedy, nácvik psané i mluvené argumentace a projektová výuka, v jejímž rámci se studenty napsal a vydal tři knihy, poslední z nich – Německy mluvící Praha – byla vydána i v Německu. Je organizátorem a spoluorganizátorem tematických dnů. Trénuje školní debatní tým a pořádá meziškolní přehlídku s názvem Studentské projektové fórum Zatlanka. Je autorem více než stovky článků. V roce 2017 byl účastníkem finále nultého ročníku GTP CZ.

 

Radka Aubrechta navštívila odborná porota 29. května na Gymnáziu Na Zatlance při hodině společenských věd ve druhém ročníku.