Novinky 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Předposlední výjezd odborné poroty – upálení Jana Husa a hodina němčiny.

28. května 2018

V pátek 25. května vyrazila odborná porota za Petrou Šubrtovou na základní školu Petřiny v Praze a Jiřím Homolou do základní školy v ulici Cyrila Boudy v Kladně.

Hodina  u Petry Šubrtové na  pražských Petřinách probíhala venku. Žáci čtvrté třídy  během ní dokončovali téma Jana Husa, v diskusích ho doprovázely posledními dny jeho života až k zapálené hranici.

Poté se porotci přesunuli  za Jiřím Homolou na základní školu v ulici Cyrila boudy do Kladna na hodiny němčiny . Šesťáci se němčinu učí již druhým rokem a v pátek dokončovali téma orientace ve městě.