Novinky 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Poslední návštěva letošního finalisty

2. června 2018

Při své poslední návštěvě navštívili porotci 29. května hodinu Radka Aubrechta na Gymnáziu Na Zatlance v Praze.

Při hodině společenských věd si žáci druhého ročníku vyzkoušeli vyhledávání informací na katastrálním úřadu, v obchodním a živnostenském rejstříku či v registru smluv.