Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Petra Šubrtová 2. místo

Petra Šubrtová působí na ZŠ Petřiny sever v Praze. Aktivně pomáhá sdružení Krok ze školy do přírody, jehož cílem je dostat častěji děti z lavic k učení venku.

Spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a pomáhá jejich studentům při praxi nebo jako konzultant jejich diplomových  prací.
Pracuje na společném projektu organizací  Step by step a H-mat, zaměřeném na podporu učitelů pracujících v programu Začít spolu.
V
ytváří a testuje didaktické pomůcky, které díky spolupráci  s firmou Didactivepomáhají učitelům ve stovkách českých slovenských škol.  Je koordinátorkou školního parlamentuZapojuje žáky do mezinárodních projektů.

Návštěva U Petry Šubrtové ze ZŠ Petřiny Sever v Praze se uskutečnila 25. května. Žáci čtvrté třídy dokončovali téma „Jan Hus“.