Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Kateřina Sládková 3. místo

Kateřina Sládková působí na ZŠ Český Krumlov. Je certifikovanou učitelkou a lektorkou Kritického myšlení.

Vede dlouhodobé kurzy RWCT, semináře k prožitkovému i oborovému čtenářství (letní školy, Festival pedagogické inspirace, konference Fraus). Pracuje jako externí čtenářský mentor. Vytvořila kontinuální sadu otázek pro žáky 2. – 5. ročníku pro dílny čtení. Podílí se na šíření čtenářského kontinua a jeho zavádění do praxe. Publikuje.

 

Odborná porota navštívila Kateřinu Sládkovou 17. května 2018; v ZŠ Za Nádražím shlédla hodinu přírodopisu v 5. třídě.