Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Kateřina Vrtišková 1. místo

Kateřina Vrtišková působí na ZŠ Jílové u Prahy. V hodinách upřednostňuje principy pedagogického konstruktivismu.

Publikuje, tvoří ucelené učební jednotky v rámci nejrůznějších projektů. Organizuje rodičovské kavárny, tematicky zaměřené sobotní výpravy, přespávání ve škole, aj. Působí jako ročníková vedoucí a interní mentorka badatelsky orientovaného vyučování. Pracuje ve vedení školního Ekotýmu. Vede odpolední kroužky. Spolupracuje s MAP Dolnobřežansko, CEV Zvoneček, vzdělávacím centrem Tereza, Člověkem v tísni. Lektoruje semináře pro učitele (dílna čtení, čtení v oborech, Les ve škole).

Návštěva odborné poroty u Kateřiny Vrtiškové proběhla v ZŠ Jílové u Prahy 3. května.  Žáci 1. třídy zde během během dvouhodinového bloku pracovali v centrech aktivit.