Novinky 2018

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Přihlašování do mezinárodní ceny GTP 2019

16. srpna 2018

Přihlášky do Global Teacher Prize 2019 je možné podat do 9. září 2018

Do mezinárodní varianty dalšího ročníku ceny Global Teacher Prize se mohou  všichni zájemci přihlásit na webových stránkách ceny. Do konce roku bude vyhlášeno 50 kandidátů, kteří postoupí do dalšího kola. Vítěz bude vybrán z 10 finalistů v březnu 2019. Přihlašování do české varianty ceny, Global Teacher Prize Czech Republic, bude spuštěno v lednu 2019.