Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Petr Němec

Petr Němec působí na ZŠ a MŠ logopedická Olomouc, tř. Svornosti. Propaguje zavádění ICT do vzdělávání, tvoří učební materiály pro žáky, publikuje didaktické a metodické články pro učitele.

Vytvořil přes 20 multimediálních online kurzů pro žáky do informatiky a matematiky. Lektor, mentor a tutor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT (Komplexní podpora ICT koordinátorů na ZŠ a SŠ, ICT Profesionál, Inovační centra digitálního vzdělávání). Podílel se na několika projektech s partnerskými školami ze zahraničí (YOUNG Succesfull Enterpreneuers). V roce 2017 byl účastníkem finále nultého ročníku GTP CZ.

Petra Němce navštívila odborná porota v ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci na hodině fyziky v 8. třídě.