Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Začal nový ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic

10. ledna 2023

Celé Česko může právě teď nominovat inspirativní učitele a učitelky na odbornou cenu pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic. Pomozte nám najít takové učitele, od kterých se můžeme inspirovat. Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022, přihlašování je otevřené do 5. března.

Ocenění sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům a aktivní zapojení v rámci učitelské komunity.  Usilujeme o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.

Mottem letošního ročníku zůstává: „Děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti.”  “V novém spotu obracíme pozornost k samotné výuce. Rádi bychom upozornili na to, že do školy nechodí děti proto, aby sbíraly známky nebo proto, že to po nich chtějí rodiče. Dobrý učitel je dětem průvodcem na jejich cestě ve vzdělávání, učí je vzájemné spolupráci, ukazuje jim svět v souvislostech, pomáhá jim objevit jejich silné stránky a nalézt své místo ve světě.

Vyhlášení letošních vítězů proběhne 1. června 2023 v Senátu PČR.