Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Naše vize

 

Cena GTP CZ

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro učitele ZŠ a SŠ. V České republice ji na základě udělené licence od mezinárodního ocenění Global Teacher Prize realizuje od roku 2017 nezisková organizace EDUin, o. p. s. Jejím prostřednictvím nacházíme, oceňujeme a motivujeme inspirativní pedagogy. Zároveň však usilujeme o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.

      Moderní vzdělávací systém 21. století

 

Napomoci redefinovat standardy učitelské praxe
Zvýšit prestiž učitelského povolání a posílit status učitele v ČR

 

CO PRO TO DĚLÁME

  • S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme inspirativní pedagogy na základních a středních školách napříč regiony ČR
  • Pomáháme jim vstoupit do veřejného prostoru a na základě jejich příběhu ukazujeme široké veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání
  • Prostřednictvím ocenění je podporujeme v profesním směřování a motivujeme je k další činnosti a seberozvoji
  • Sdílením jejich dobré praxe inspirujeme ostatní učitele
  • Vytváříme unikátní učitelskou komunitu, která poskytuje bezpečný prostor pro vzájemné sdílení a inspiraci
  • Učitelům v komunitě GTP CZ dáváme příležitost podílet se proměnách českého školství
  • Zvědomujeme důležitost role učitele při formování demokratické společnosti