Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Soňa Havlíková, finalistka 2022

Soňa Havlíková vyučuje na sloučené škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Ve svých hodinách klade důraz na třídní klima, individualitu každého žáka, podporu jejich sebevědomí, autoevaluaci a mediální i digitální gramotnost.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Že je skvělé slyšet pochvalu na svoji odvedenou práci, že jsou chvíle, kdy to opravdu potřebujete slyšet.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

Rozhodla jsem se jít s kůží na trh a tak si i trochu potvrdit, že to co dělám dává smysl nejen mě, ale že to pomáhá i ostatním. Byla o výzva.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Jako velký posun v uvažování, sdílení, vetší otevřenost, větší sebevědomí, nebát se mluvit i o svých chybách, o tom co mi nejde, ale dokázat i stoupnout před ostatní kolegy a říci, pojďme se na to zkusit podívat společně.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Stojí to za tu námahu, zkuste to! Minimálně Vám přihláška zrekapituluje vaše pracovní úspěchy a zvedne vám to sebevědomí. Posiluje to i sdílení a zájem o ostatní z kolegů nejen v GTP!