Proč se přihlásit do GTP CZ

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Jitka Hodálová, finalista 2020

Jitka Hodálová vyučuje na prvním stupni a své žáky mezi sebou nesrovnává. Spolu s dítětem hodnotí jeho úspěchy „před“ a „po“, tedy, co nového umí a co už dokáže po nějakém časovém období.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

První myšlenka byla, že je to spam. Druhá myšlenka byla vděk. Byla jsem vděčná a potěšená, že si někdo všiml mé práce a mého úsilí. Byla jsem vděčná i za to, že někoho napadlo takové ocenění pro učitele zorganizovat.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Zprvu jsem trochu bojovala se slovem soutěž, ono asi nebylo úplně vyřčeno, ale přece jen je zde pořadí. To mě odrazovalo, protože mám potíže se poměřovat s druhými učiteli. Rozhodl u mě pocit, že nechci zklamat lidi, kteří mě nominovali (dali mi důvěru, stála jsem jim za to, že napsali nominační dopis), a pak hlavně děti, které mi neuvěřitelně věřily a podporovaly mě. Důležitou roli také sehrála manažerka ceny Hanka Matoušů,  která byla velmi přesvědčivá a neuvěřitelně akční, čišela z ní poctivost a zapálenost pro věc.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Byla to  pozitivní a velká zkušenost. Člověk si musel udělat inventuru ve své učitelské práci. Účast mi přinesla, nebo spíš přivedla do cesty neuvěřitelně inspirativní lidi! Ta energie, která z nich šla, byla jak tajfun.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Pojďte do toho, i když o sobě máte třeba pochybnosti. Jde o ocenění učitelské profese!