Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Jitka Hodálová, finalista 2020

Jitka Hodálová vyučuje na prvním stupni a své žáky mezi sebou nesrovnává. Spolu s dítětem hodnotí jeho úspěchy „před“ a „po“, tedy, co nového umí a co už dokáže po nějakém časovém období.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

První myšlenka byla, že je to spam. Druhá myšlenka byla vděk. Byla jsem vděčná a potěšená, že si někdo všiml mé práce a mého úsilí. Byla jsem vděčná i za to, že někoho napadlo takové ocenění pro učitele zorganizovat.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Zprvu jsem trochu bojovala se slovem soutěž, ono asi nebylo úplně vyřčeno, ale přece jen je zde pořadí. To mě odrazovalo, protože mám potíže se poměřovat s druhými učiteli. Rozhodl u mě pocit, že nechci zklamat lidi, kteří mě nominovali (dali mi důvěru, stála jsem jim za to, že napsali nominační dopis), a pak hlavně děti, které mi neuvěřitelně věřily a podporovaly mě. Důležitou roli také sehrála manažerka ceny Hanka Matoušů,  která byla velmi přesvědčivá a neuvěřitelně akční, čišela z ní poctivost a zapálenost pro věc.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Byla to  pozitivní a velká zkušenost. Člověk si musel udělat inventuru ve své učitelské práci. Účast mi přinesla, nebo spíš přivedla do cesty neuvěřitelně inspirativní lidi! Ta energie, která z nich šla, byla jak tajfun.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Pojďte do toho, i když o sobě máte třeba pochybnosti. Jde o ocenění učitelské profese!