Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Jana Sadilová, finalista 2021

Jana Sadilová vyučuje na prvním stupni ZŠ. Ve své práci se drží zásad: individuální přístup k žákům, odpovědnost dětí za proces a výsledek svého učení, sebehodnocení, vyjádření vlastního názoru, přijímání odlišného stanoviska ostatních.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Čím jsem si to zasloužila?

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

Byla to pro mě výzva. V době lockdownu jsem měla více času a mohla jsem o tom přemýšlet. Potkání se zajímavými lidmi, které berou učitelské povolání jako poslání.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Ocenění učitelské praxe, potkání se zajímavými lidmi, plno nových námětů a podnětů.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Stojí to za to. Vaše práce, kterou děláte, bude sdílet plno nových lidí.