Proč se přihlásit do GTP CZ

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Jana Sadilová, finalista 2021

Jana Sadilová vyučuje na prvním stupni ZŠ. Ve své práci se drží zásad: individuální přístup k žákům, odpovědnost dětí za proces a výsledek svého učení, sebehodnocení, vyjádření vlastního názoru, přijímání odlišného stanoviska ostatních.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Čím jsem si to zasloužila?

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

Byla to pro mě výzva. V době lockdownu jsem měla více času a mohla jsem o tom přemýšlet. Potkání se zajímavými lidmi, které berou učitelské povolání jako poslání.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Ocenění učitelské praxe, potkání se zajímavými lidmi, plno nových námětů a podnětů.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Stojí to za to. Vaše práce, kterou děláte, bude sdílet plno nových lidí.