Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Hana Ulíková, finalista 2020

Hana Ulíková učí matematiku a výpočetní techniku na střední škole. Jedním z jejích cílů je vést žáky k vyhledání vhodných a správných informací a umět s nimi pracovat.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Že já a matematika jsme dobrá dvojka, která umí zaujmout.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Protože mě nominovali lidé, které nechci zklamat – můj šéf a moji žáci. Mít očekávání často znamená být zklamaný. Neměla jsem očekávání, prostě jsem se jenom radovala a těšila na to, co přijde.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Účast pro mě byla pochvalou za mou práci, zvedla mi sebevědomí. Pomohla mi najít podobně naladěné, zapálené učitele, kteří mě posunuli zase o kousek dál.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

GTP zdaleka není jenom soutěž. Je to možnost poznávat, nacházet, inspirovat se a objevit  cestu, jak být dobrým a zdaleka ne jenom učitelem.