Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Andrea Tláskalová, vítěz 2017

Andrea Tláskalová působí v roli výchovné poradkyně a vede hodiny speciální pedagogické péče pro děti s poruchami učení.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Napadlo mě, že se do soutěže rozhodně nepřihlásím, protože si vůbec nemyslím, že patřím mezi nejlepší učitele. Je těžké o někom říct, že je „nejlepší“ učitel, je to těžké hodnotit. Každé dítě je jiné a v hodině by mu vyhoval jiný přístup než dalším dětem. Po každé hodině si můžu říct, že pro konkrétního žáka ta hodina nebyla ideální.

Byla jsem přesvědčená, že se rozhodně nepřihlásím, protože si ostatní kolegové budou myslet, že se povyšuji a myslím si, že jsem lepší než oni. Rodiče si řeknou: „no, ta si o sobě myslí, že je nejlepší a přitom…“

Ale napadlo mě také, že je to fajn, že si o mně někdo myslí, že učím dobře a nominoval mě – byl to příjemný pocit.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Přihlásila jsem se až po telefonickém rozhovoru s organizátorkou ceny Hanou Matoušů, která mi vysvětlila, že smyslem ceny je ukázat veřejnosti, co se v určitelské profesi daří a inspirovat ostatní učitele. Také mi řekla, že jde o nultý ročník a že vlastně pomůžu nastavit kritéria. A žádosti o pomoc já neodmítám…

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Zpětně musím říct, že mi účast v soutěži otevřele dveře k obrovskému množství inspirativních lidí s nepřebernou škálou zkušeností a jsem za to moc ráda. 

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Milé kolegyně, milí kolegové, účást v této ceně vám při vyplňování přihlášky umožní zamyslet se nad svou dosavadní učitelskou dráhou a podpoří vás v další cestě. Představíte veřejnosti naše povolání a inspirujete další kolegy. A inspirace není nikdy dost – já už se na ni těším :-).