Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Alexis Katakalidis, vítěz 2020

Alexis vyučuje angličtinu na gymnáziu. Ve své výuce využívá formativní hodnocení a svojí strategií se snaží žáky zaujmout tak, aby všichni dosáhli dobrých výsledků.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Nominace mě potěšila a kladl jsem si otázku, který ze studentů ji asi mohl poslat. Také jsem si říkal, že je okolo mě tolik dobrých učitelů a že nevím, jestli si zrovna já nominaci zasloužím.

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával? 

Rozhodl jsem se z vděčnosti, že si někteří studenti dali tu práci psát o mně pěkné věci. Říkal jsem si, že když už si tu práci dali, tak si ji dám také.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Přinesla mi seznámení s milými a vynikajícími kolegy, od kterých jsem se mohl inspirovat. Následně mám také z učitelské profese lepší pocit, protože si silněji uvědomuji, kolik skvělých profesionálů mezi kantory je. Ještě bych dodal, že vyplňování přihlášky, kde je od účastníka žádáno doložení učitelských předností, mě přimělo reflektovat svou práci způsobem, ke kterému bych se za běžných okolností asi nepřiměl. I toto považuji to za cenné.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí? 

Pokud vás studenti nominovali, navrhuji vám, abyste se jim odvděčili tím, že účast v soutěži zkusíte. Přihláška vám sice přinese trochu práce navíc, ale umožní vám reflektovat, jaký jste a chcete být učitel, což je velmi užitečné.