Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Tomáš Chrobák, vítěz 2019

Tomáš působí na ZŠ, kde učí matematiku a tělocvik. Vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje a zároveň vytváří sbírky pro učitele, či pracovní sešity pro žáky.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Prvním dojmem bylo asi překvapení, určitě mě to potěšilo a pak jsem začal být zvědavý, kdo mi ji poslal a proč.

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával?

Můj hlavní důvod byl, abych dokázal obhájit styl, kterým učím. Někdo odborně uznávaný vyhodnotí, že výuka vedená konstruktivistickým stylem má pro žáky význam a přínos. To se naplnilo. Druhým významným přínosem jsou příležitosti, které jsem díky ceně získal. Těch je velmi mnoho a díky nim jsem se zlepšil jako učitel a troufám si říct i jako člověk.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Určitě pozitivně. Jisté stinné stránky úspěch v ceně samozřejmě přinesl. Zvláště ve školství, které je nastaveno silně rovnostářsky, může úspěch někomu i ublížit. Já toho ale zůstal z velké části ušetřen.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Ať to zkusí :-).