Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Jana Chalupová-Hlávková, finalista 2020

Jana vyučuje na prvním stupni základní školy a ke svým žákům uplatňuje individuální přístup. Zároveň je pro ni důležité týmové vedení výuky s důrazem na spolupráci.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Bylo to moc milé překvapení. Každopádně jsem měla radost, že si někdo z kolegů a mého okolí všiml, že pracuji již dlouho a aktivně nad rámec povinností a hlavně, že to chce zveřejnit a dát mi to najevo. Silné dojetí se dostavilo při dalších nominacích, které mi průběžně přicházely na mail. Cítila jsem rozpaky a také emoce, se kterými jsem se setkala prvně.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Po přečtení kritérií jsem se malinko zalekla. Spoustu materiálů jsem neměla uložených, seřazených a nevěděla jsem, zda chci tolik úsilí vynaložit pro účast na soutěži, když ani nejsem soutěživý člověk. Děti vedu ve třídě bez soutěžení a byl to trošku paradox. Rozhodla jsem se na základě četné podpory okolí a mnoha nominací. V tu chvíli jsem cítila jakousi zodpovědnost. 

Zprvu jsem neměla žádná očekávání. Když jsem začala postupovat do semifinále a finále, začala jsem se těšit, že se setkám se spoustou nadšených kolegů a budeme si moci předávat to, v čem vynikáme. 

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Bylo to hodně chystání, práce a příprav dát dohromady všechny materiály k přihlášení, ale nelituji ani jedné minuty, kterou jsem tomu věnovala. Byla jsem oceněna už tím, že jsem byla ve finále a cena mne dostala mezi další nadšené pedagogy. Díky ceně jsem se dostala na Letní školu GTP, kde jsme se vzájemně více poznali, rozvíjeli a už nyní se propojujeme, pomáháme si, jsme v kontaktu i v profesních skupinách a vznikla dokonce i přátelství. Můj vděk nemá hranic, jak ta vzájemnost, součinnost a sounáležitost „nakopává“. Zvláště v této době, kdy „svět pedagogiky“ prochází náročnou zkouškou a mění se. Vnímám, že stojím u toho a jsem aktivní součástí té změny, která je tady a byla už hodně potřebná. Díky organizátorům se mohu vyjadřovat k mnohým problémům tohoto období a být inspirací pro kolegy, což jsem si vždycky přála.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Ať jdou do toho naplno a s radostí. O nic nemohou přijít, naopak, jen získat. Toto ocenění není jen „cenou“, ale je opravdovým darem pro každého. Propojuje, motivuje, inspiruje …

Vyhlášením 3 nejlepších nic nekončí, ale naopak začíná. Zde není právě paradoxně poražených. A to je to, čím se toto ocenění zásadně  odlišuje od spousty jiných v našem oboru. S GTP nová cesta teprve začíná…