Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Monika Olšáková, vítěz 2019

Monika Olšáková vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový model výuky, kde za zásadní považuje žákovo učení v podnětném prostředí s řadou reálných výzev a se zpětnou vazbou na jeho výkony.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Byla jsem zaskočená množstvím a také informovaností mých příznivců. Nepsali tolik o mně, ale o tom, co jsem změnila, ovlivnila, jaký má moje práce vliv na život školy, žáků, obce, potažmo, co dělám na republikové úrovni. A to samotné už je velké ocenění. Dodali mi sebevědomí  a pocit, že to můžu zkusit a přihlásit se.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

Do ceny jsem se přihlásila kvůli sobě, abych věděla, jak obstojím v porovnání s ostatními. Také proto, že si myslím, že učitelské řemeslo by se mělo propagovat na příkladech dobré praxe, tedy v tom, co se nám daří, co jsou naše silné stránky. Chtěla jsem poznat další učitele, kterým není jedno, jak je vnímána učitelská práce. Podle volby už samotné desítky finalistů si můžeme říci, jakým směrem kráčí české školství.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Mám pocit, že se mi cenou změnil život v pozitivním slova smyslu. Dostala jsem příležitost spolupracovat s ČŠI, začali si mě zvát na konference ve vzdělávání, společně s Tomášem Chrobákem jsme dostali příležitost pořádat vlastní festival pro přírodní vědy, webináře aj. Zdá se, jako by  člověk najednou byl více na světle a ostatní se ho více ptali a více naslouchali jeho názorům. Není náhodou, že další příležitosti se nabalují – například práce v Národním kabinetu přírodních věd ČR nebo spolupráce expertní skupině pro tvorbu PISA úloh na rok 2024.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Dalším učitelům, kteří váhají jít do ceny, bych vzkázala, ať neřeší věk, ať neřeší, zda na to mají. Ať zmiňují hlavně své žáky a to, jaký dopad má jejich učení na každého z nich. Už podle přihlášky lze poznat, jaký je nominovaný člověk učitel. Může psát o školeních, vyhraných soutěžích či o tom, kolik toho má. Pokud ale píše o tom, co ho potěšilo, tedy o emocích, je to nejspíš srdcař. Pokud napíše také, jaké změny nastaly jeho prací mezi žáky či v komunitě, lze si myslet, že to je skutečně inspirativní osoba, ten, který je hybatelem událostí. A takové učitele potřebujeme.