Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Jarmila Polomská, finalista 2018

Jarmila Polomská působí na 2. stupni ZŠ, kde vyučuje český jazyk a dějepis. Zároveň je výchovnou poradkyní a mentorkou.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

To snad není pravda! Nespletli se? Pocity překvapení vystřídala radost – někdo ohodnotil, to co dělám, a věnoval čas mé nominaci.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Říkala jsem si, že když už si někdo dal práci s mou nominací, tak bych výzvu měla přijmout. Navíc se mi líbila kritéria, podle kterých se jednotliví kandidáti posuzují. Hodnotí se v nich kvalita pedagogické práce – nejde jen o popularitu či oblíbenost. Příprava materiálů pro účast v soutěži byla navíc výbornou příležitostí zreflektovat svou dosavadní pedagogickou činnost a doložit vše konkrétními výstupy. 

Od své účasti v ceně jsem neočekávala vůbec nic. A už vůbec jsem tenkrát nečekala, že bych se mohla dostat do finále. Ale mám takovou zásadu, že když mi do života přijde nějaká výzva, měla bych ji přijmout. 

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Účast v ceně mi přinesla radost z toho, že jsem obstála ve srovnání s ostatními učiteli, jejichž práce se velmi vážím. Mohla jsem prožít i velmi silnou podporu kolegů ve škole a mých žáků, kteří mou nominaci velmi emotivně prožívali. Velmi krásným zážitkem bylo i slavnostní předávání cen v Praze. Cena GTP mě provází neustále – díky ní jsem získala kontakty na mnoho kolegů. Každý z nich je výjimečný v určité oblasti a jsou pro mne velkou inspirací.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Určitě přijměte nominaci. Svou účastí můžete přispět i k propagaci naší profese – do povědomí veřejnosti předáte informaci, jak to vypadá, když se pedagogická práce dělá dobře.