Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Petr Zahrádka, finalista 2021

Petr Zahrádka vyučuje strojírenství na střední průmyslové škole. Nejčastější metodou jeho výuky je dialog se žáky a řešení problémů, snaží se provázat znalosti z ostatních předmětů a látku opírá o konkrétní příklady z praxe.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Nominace Krajem Vysočina byla proto, že jsem v roce 2019 byl oceněn titulem „UČITEL VYSOČINY“ v kategorii střední školy. 

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával? 

Do ceny jsem se přihlásil i na základě dalších nominací a dá se říci, že jsem neměl co ztratit a neměl jsem žádná očekávání. V koutku duše jsem si přál postoupit mezi semifinalisty a to by mi stačilo …

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Postup do finále byl pro mne velkým překvapením a potěšením zároveň. Byl jsem prvním středoškolským učitelem odborných předmětů, který se dostal mezi finalisty. Koncem července jsem se zúčastnil Letní školy GTP CZ, kde jsem si uvědomil různorodost problémů, které jsou ve školství řešeny.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Byla to pro mne velmi zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem do toho šel.