Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


František Brauner, vítěz 2019

František Brauner vyučuje biologii a chemii na anglické sekci gymnázia. V svých hodinách hojně využívá „hands-on“ aktivity a propojuje teorii s praxí.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Mnoho otázek. Bylo to překvapení a šok. Kdo si na mě vzpomněl? Kolik žáků jsem už učil za léta praxe a kdo mě nominoval. Není to spam? Kdo je Hana Matoušu a co dělá EDUin?

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával?

Byla to výzva a já mám výzvy rád. Svou práci miluju a chtěl jsem se setkat s podobně smýšlejícími lidmi.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Jsem moc rád, že jsem do soutěže šel. Pomohla mi zrekapitulovat a utřídit si vše, co ve svém zaměstnání dělám. Setkal jsem se s úžasnými lidmi, kteří jsou stejně jako já oddaní své práci. Je velmi inspirativní být v komunitě skvělých učitelů.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Je to skvělá příležitost zamyslet se nad svou prací. Jděte do toho a zamyslete se nad svou nominací, nepřišla jen tak… Někdo si cení a váží vaší práce a chce vás za to, co jste pro něj udělal, ocenit…  Přihláška je náročná, ale stojí za to ji vyplnit. Čeka vás dobrý pocit.