Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Václav Fiala, vítěz 2020

Václav vyučuje chemii a přírodopis na základní škole. Využívá badatelsky orientovanou výuku, která umožňuje rozvíjet v dětech přirozenou zvídavost a vést je k objevům, díky kterým mohou mít radost z úspěchu.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Nejdříve překvapení, ale pak i radost. Bylo příjemné si přečíst, co rodiče nebo žáci oceňují na mé práci. 

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával?

Byli to právě žáci – v jedné třídě se mě pořád ptali, zda jsem se už přihlásil. Pochopil jsem, že to od nich nebylo jen gesto, ale že to mysleli vážně a chtěli, abych se zúčastnil… vlastně, myslím, že chtěli, abych vyhrál :-D. Já jsem očekával zkušenost, případně setkání se zajímavými a inspirativními učiteli.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Upřímně – byla to jízda. A pořád je. Potkal jsem díky tomu opravdu mnoho skvělých učitelů. S mnohými jsem v trvalém kontaktu. Sdílení dobré praxe i nadšení je pro naši profesi opravdu důležité. Rozšířily se mi možnosti, jak se profesně dále rozvíjet a posouvat jako učitel i jako osobnost, ale i možnosti, jak inspirovat druhé svým přístupem a šířit osvědčené metody výuky. 

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Účast v soutěži mi přinesla mnoho pozitiv – ať už možnost hluboké reflexe vlastní práce nebo propojení s lidmi, kteří jsou na stejné vlně jako já. To je velká odměna za jednu vyplněnou přihlášku :-).