Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Kateřina Čiháková, finalistka 2023

Kateřina Čiháková se věnuje vzdělávání učitelů v učení venku, badatelsky orientované výuce (BOV), místně zakotveném učení a učení o klimatu. Působí jako garantka oboru Přírodopis na NPI v rámci revize Rámcových vzdělávacích programů.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

velká pocta, uznání mojí práce, upozornění na důležitá témata a metody (vzdělávání pro udržitelnost, učení venku, učení o klimatu, badatelská výuka)

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

možnost zastavit se a zhodnotit dosavadní práci díky odborné porotě 

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

reflexi vlastní práce, skvělé kolegy, naději, že se ve vzdělávání dějí pozitivní a inspirativní věci, pocit sounáležitosti

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Ať do toho jdou, protože lepší způsob, jak přinášet učitelské profesi celospolečenské uznání neznám. Je to dlouhá cesta, hodně času a energie, ale nakonec velká euforie!