Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Petr Curko, vítěz 2021

Petr Curko vyučuje přírodopis a chemii. Své hodiny staví na učení žáků žáky, na týmové práci, badatelství a na využívání moderní techniky. Mimo jiné rozvíjí i čtenářskou gramotnost.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Nejdříve jsem si pomyslel, že musí jít o omyl, jelikož GTP CZ jsem vždy považoval za projekt, kde se scházejí jen ti nejlepší. K mnoha předchozím finalistům jsem vzhlížel jako ke svým vzorům, a najednou jsem měl být součástí toho všeho? Dlouho trvalo, než jsem uvěřil.

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával? 

Mou hlavní motivací bylo, že se GTP CZ profiluje jako odborná cena. O konečném pořadí rozhoduje na první pohled poměrně přísná porota, což se mi líbí. Chtěl jsem sám sobě nastavit zrcadlo, jelikož nejhorší pro učitele je, když se mu nedostává upřímné zpětné vazby. Zapomenout samozřejmě nesmím ani na navázání kontaktů se skvělými a zapálenými pedagogy. Z účinkování v GTP CZ čerpám inspirace ještě dodnes.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Jako člověk, který se považuje za upřímného, musím na rovinu napsat, že účast v GTP CZ je s každým dalším kolem náročnější a náročnější. V samotném finále už jsem pociťoval určitou únavu, jelikož jsem se pokaždé snažil ukázat to nejlepší ze své výuky. Důležitá otázka – stálo to za to? Jednoznačně ano. V průběhu GTP CZ jsem mohl podrobit svůj pedagogický styl důkladnému proklepnutí. Snažil jsem se vstřebávat každou konstruktivní připomínku, abych se mohl posunout zase o kousek dál. Na finálovém vyhlášení jsem pak měl tu čest seznámit se s úžasnými lidmi a obdivovat profesionalitu, s jakou je GTP CZ organizována.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Profesní výhrou je již samotná účast v GTP CZ. Pokud se vám naskytne možnost se tohoto projektu zúčastnit, neváhejte ani na chvíli. V lepší pedagogické společnosti se snad člověk ani ocitnout nemůže.