Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Roman Göttlicher, vítěz 2023

Roman Göttlicher považuje školu za místo, kde se učí jak žáci, tak učitelé. Učitelé by se podle něho měli stále vzdělávat a hledat zpětnou vazbu. Za naprosto zásadní vnímá vybudování vztahu založeného na vzájemné důvěře a respektu.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

První myšlenka byla: „No to je snad nějaký omyl, já na to vůbec nemám!“

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával? 

Chtěl jsem zjistit, jak na tom jsem, kam jsem se jako učitel posunul. Očekával jsem možnost dostat zpětnou vazbu na moje učitelské působení.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Jsem moc rád, že jsem do toho šel. Byla to výborná možnost udělat si „inventuru“ a zamyslet se, kam a jak se chci dále rozvíjet. Seznámil jsem se se spoustou lidí, od kterých můžu hodně čerpat. A dostal jsem možnost rozšířit svůj „okruh vlivu“ a rozvíjet v učitelském prostředí témata, která považuji za důležitá.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Myslet si, že na to nemáte, je úplně normální.