Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Hana Mádrová, finalista 2021

Hana Mádrová je učitelkou angličtiny na bilingvní (česko-anglické) sekci gymnázia. Své žáky učí nejen vyjadřovat se v angličtině, ale také respektu k sobě navzájem, naslouchání a hledání své vlastní cesty.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace? 

Když jsem otevřela nominační email, byla jsem příjemně překvapená a současně poněkud zmatená, protože jsem si nebyla jistá, co se ode mne přesně očekává. Prožívala jsem určitý rozpor mezi radostí z toho, že si někdo mé práce váží natolik, že se rozhodl mne do soutěže nominovat, a současně vědomí časové a energetické dotace, kterou do přihlášky bude potřeba vložit, pokud nominaci příjmu.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala? 

Do soutěže jsem se nakonec rozhodla přihlásit a nominaci přijmout z úcty ke studentce, která mě nominovala. Sama do toho vložila jisté úsilí, aby mi vyjádřila podporu, což mě inspirovalo k tomu, že jsem se rozhodla ji nezklamat. Od účasti jsem zpočátku neměla žádné očekávání, jen jsem si byla vědoma, že mě čeká určitá inventura mé profesní činnosti.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla? 

Když se ohlédnu zpět, jsem moc ráda, že jsem se rozhodla touto zkušeností projít. Určité vystoupení z každodenní komfortní zóny, se kterým člověk v rámci účasti ve finále musí počítat, hodnotím velmi zdravě. Během cesty soutěží a na letní škole GTP CZ jsem se díky účasti seznámila s řadou inspirativních kolegů a dalších lidí, kteří v oblasti vzdělávání působí. Sledovat, jak pracuji, co je pro ně důležité, mě velmi obohatilo. V neposlední řadě mi cena přinesla takovou soukromou, osobní bilanci a zhodnocení mé dosavadní lidské a profesní cesty. Vnímám, že udělat si podobnou inventuru je čas od času prospěšné.

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Vzkázala bych jim, že pokud zvažují se do soutěže přihlásit, znamená to, že je jejich profesní příběh něčím jedinečný a že se jim něco opravdu daří. Stojí zato to sdílet. Směřovat pozornost tam, kde to funguje a šlape, abychom společnými silami mohli věci posouvat dopředu. Kam jde pozornost, tam jde energie. Příklad každé dobré praxe inspiruje a ovlivňuje celek.