Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Magdalena Málková, vítězka 2022

Při své práci využívá responzivní výuku, ráda propojuje informace a učební celky do integrované tematické výuky a věnuje se osobnostně-sociálnímu rozvoji dětí.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Co mě napadlo, když mi přišla nominace? Že by to byla velká drzost přijmout. Ale že bych občas drzá mohla být.

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Rozhodla jsem se přihlásit proto, že jsem v předchozím ročníku řekla nominujícímu „tak třeba příští rok“. A pak už to bylo hloupé nepřijmout. Očekávala jsem to, že poznám plno zajímavých lidí, se kterými můžu sdílet své nápady, myšlenky nebo obavy – a že se dostanu do společenství lidí, od kterých se můžu učit.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Zpětně hodnotím svou účast v ceně jednoznačně pozitivně. Odžila jsem si období nepřejících lidí a zůstali ti, co jedou na stejné vlně. Stejně jako je to v životě – to špatné člověk zapomene a to dobré zůstává. Takže mi účast v ceně přinesla to, co jsem očekávala – mnoho nových setkání, možností se potkávat, učit se, sdílet a naslouchat. Jsem vděčná, že jsem se do GTP bubliny dostala a že jsem hlavně dostala příležitost posouvat se dál a sdílet s ostatními to, co jsem se naučila (a učit se zase od ostatních).

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

I když si budete myslet, že to není cena pro Vás (protože je plno lepších, zkušenějších, moudřejších, dosaďte si sami…), je to skvělý signál pro zastavení se a ohlédnutí se za tím, co jste udělal(a) a co se Vám už povedlo. Není na škodu to sepsat do nominace a uvědomit si to. Takže do toho rozhodně jděte!