Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Pavel Motyčka, finalista 2020

Pavel Motyčka vyučuje základy společenských věd, náboženskou výchovu a prosociální výchovu, v rámci které používá celou řadu metod zážitkového a zkušenostního vyučování.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Nominaci jsem zpočátku nevěnoval pozornost. Až po opakovaných výzvách jsem se začal zamýšlet, o co vlastně jde.

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával?

Přihlásil jsem se na poslední chvíli. Předtím jsem se radil se svými studenty a kolegy. Studenti mi řekli, že je vedu k tomu, aby se nebáli zkoušet nové věci a toto je přeci výzva. To asi rozhodlo. Od účasti v ceně jsem nic neočekával.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Účast v ceně mi přinesla mnoho inspirace. Zjistil jsem, že v naší zemi je mnoho učitelů, kteří pedagogickou profesi vykonávají jako poslání, dávají do ní kus sebe, své kreativity, iniciativy a osobního nadšení.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Ať se poradí se svými žáky nebo studenty :-).