Proč se přihlásit do GTP CZ?


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

Pavel Motyčka, finalista 2020

Pavel Motyčka vyučuje základy společenských věd, náboženskou výchovu a prosociální výchovu, v rámci které používá celou řadu metod zážitkového a zkušenostního vyučování.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Nominaci jsem zpočátku nevěnoval pozornost. Až po opakovaných výzvách jsem se začal zamýšlet, o co vlastně jde.

Proč jste se rozhodl do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekával?

Přihlásil jsem se na poslední chvíli. Předtím jsem se radil se svými studenty a kolegy. Studenti mi řekli, že je vedu k tomu, aby se nebáli zkoušet nové věci a toto je přeci výzva. To asi rozhodlo. Od účasti v ceně jsem nic neočekával.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Účast v ceně mi přinesla mnoho inspirace. Zjistil jsem, že v naší zemi je mnoho učitelů, kteří pedagogickou profesi vykonávají jako poslání, dávají do ní kus sebe, své kreativity, iniciativy a osobního nadšení.

Co byste vzkázal učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Ať se poradí se svými žáky nebo studenty :-).